หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณทางแยกบ้านนายบุญส่ง เชื้อเขตรกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประชาสัมพันธ์ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2562    16 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประชาสัมพันธ์การส่งภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   16 พ.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนขวาง   ประกาศกำหนดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 บ้านดอนปอแดง - บ้านดอนหวาย ตำบลดอนขวาง   16 พ.ค. 2562 16
ข่าวกิจกรรม อบต.เขากวางทอง   ลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม   16 พ.ค. 2562 16
ข่าวกิจกรรม อบต.เขากวางทอง   โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พ.ศ.2562   16 พ.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะวันเปิดเรียน) จำนวน 9 วัน ๆ ละ ๕๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองการุ้ง   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   16 พ.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4076 อุทัยธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมชุมชนตำบล   16 พ.ค. 2562 6
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 2817