หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   19 เม.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงมะนาว บ้านนายมด บุญมา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน 2562 (เฉพาะวันเปิดเรียน) จำนวน 18 วัน ๆ ละ ๕๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   19 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย   19 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองแก   กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562   19 เม.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มก้อนขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   รดน้ำขอพรผู้บริหาร   19 เม.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำซึม   โครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562    19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว   19 เม.ย. 2562 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2752