หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   22 ม.ค. 2562 36
หลักประกันสุขภาพ   แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เนินแจง   22 ม.ค. 2562 27
หลักประกันสุขภาพ   สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (L8482) ประจำปีงบประมาณ 2561    22 ม.ค. 2562 30
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561    22 ม.ค. 2562 33
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   22 ม.ค. 2562 30
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2561   6 ก.ค. 2561 44
หลักประกันสุขภาพ   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2561   7 พ.ค. 2561 59
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง   2 พ.ค. 2561 49
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุุนหลักประกันสุขภาพ   19 ม.ค. 2560 144
หลักประกันสุขภาพ   แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   21 ธ.ค. 2559 218
  (1)     2      3      4