หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   20 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   7 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประเมิน EIT   22 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562    20 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562   20 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา   20 มี.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 มี.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3   14 ก.พ. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์   8 ก.พ. 2562 92
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33