ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล \"โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" ขนาด 2.50x3.60 เมตร จำนวน 1 ป้าย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ธัญญารัตน์ ดิษขุนทด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน