หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็กและติดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]

  (1)