คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องการเก็บและขนขยะ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประกาศกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตตำบลเนินแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน